Avis de marché

SRV007 - Wetenschapslokalen

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
26-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Schoolbestuur VZW KOMO | 2800 Mechelen, BE | Éducation | De heer Wouter Roels
Codes sujets (CPV)
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
Contenu bref
SRV007 - Wetenschapslokalen
Description
Description
SRV007 - Wetenschapslokalen
Durée
60 jours
Codes de région (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. bewijs toevoegen aan de offerte

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Minimum 3 gelijkaardige werken
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing