Avis de marché

Bouwen van een polyvalente zaal/refter, lot droge afwerking

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Wevelgem | 8560 Wevelgem, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Koen Bekaert
Codes sujets (CPV)
45422000 - Travaux de charpenterie
Contenu bref
Bouwen van een polyvalente zaal/refter, lot droge afwerking
Description
Description
Bouwen van een polyvalente zaal/refter, lot droge afwerking
Durée
45 jours
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s, minstens geldig tot het einde van het lopende jaar, waarvan de dekking rekening houdt met de omvang en de risico’s van de betrokken bouwplaats.
De verzekering van de beroepsaansprakelijkheid zal uitwerking behouden gedurende een periode van tien jaar vanaf de voorlopige oplevering der werken.
Au minimum
2. Op eenvoudig verzoek van de aangifteplichtige dient de inschrijver een attest van deze verzekering voor te leggen (koppie van verzekeringspolis).

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De aannemer dient minimaal 3 relevante gerealiseerde projecten die als referentie kunnen dienen
bijgevoegd te worden. De projecten zijn uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar.
Per project wordt er een attest van goede uitvoering toegevoegd
(voorbeeld van te gebruiken attest: FORM.4BIS: GETUIGSCHRIFT VAN GOEDE UITVOERING DER
WERKEN – FOD)
Referentieprojecten worden als relevant beschouwd als ze qua omvang, installatietechniek en UVtermijn
overeenstemmen met het voorwerp van de aanbesteding.
Au minimum
1. De aannemer dient minimaal 3 relevante gerealiseerde projecten die als referentie kunnen dienen
bijgevoegd te worden. De projecten zijn uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar.
Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2
truck tower-crane sharing