Avis de marché - secteurs spéciaux

Bestek 57/52/2/14/015 : Uitvoeren van aluminothermische lassen en het snijden van spoorstaven in de area North-East van het Infrabel-spoorwegnetwerk

Travaux
Date publication
09-03-2015
Date limite
06-05-2015 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East | 2018 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45262680 - Soudage
Contenu bref
Het aluminothermisch lassen van spoorstaven evenals het uitvoeren van sneden in sporen in area North-east van het Infrabel-spoorwegnetwerk, en dit zowel in hoofd- en bijspoor als in spoortoestellen;
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een ‘fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten’ overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA – Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575.80.80, e-mail : [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse: Klasse 4 of hoger, Ondercategorie: H1
truck tower-crane sharing