Avis de marché

Doorstromingsmaatregelen ten behoeve van halte geregeld vervoer Marktplein

Travaux
Date publication
06-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Hamme | 9220 Hamme, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233128 - Travaux de construction de carrefours giratoires
Contenu bref
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
-Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen
-Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
-Aanleggen van een rondpunt
-Aanleg van bushaltes
-Het aanleggen van wegenis in uitgewassen wegenisbeton en bitumineuze verhardingen
-Het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen
-Het plaatsen van goten in betonstraatstenen
-Het plaatsen van straatmeubilair
-De aanleg en het onderhoud van groen gedurende de waarborgperiode
-Plaatsen overdekte fietsenstalling
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Geen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Geen
Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3
truck tower-crane sharing