Avis d’attribution de marché

Seine-Schelde. Afbraak en heropbouw van de wegbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem.

Travaux
Date publication
10-04-2020
Valeur
6.662.493,60 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public | ir. Frederiek Vanhessche
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45221110 - Travaux de construction de ponts
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
Contenu bref
Het voorwerp van de opdracht is een aanneming van werken voor de afbraak van de bestaande betonnen boogbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem (verbinding Desselgemsestraat met Ooigemstraat), het bouwen van een nieuwe stalen boogbrug op dezelfde locatie, het voorzien van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug (fiets aan de hand) met aanloophellingen (max. helling 15%) gedurende de werken, aanleg van de wegenis in aansluiting met de bestaande wegenis, heraanleg van de jaagpaden met het realiseren van verbindingen naar de bestaande jaagpaden en aanleg van groen en groenonderhoud.
Prix
Offres reçues
3
Valeur
6.662.493,60 EUR
Entreprises
TM Artes Depret -VBSC | 8380 Zeebrugge, BE
truck tower-crane sharing