Avis de marché - secteurs spéciaux

Raamovereenkomst voor betonherstellingen op het metronet.

Travaux
Date publication
06-02-2014
Date limite
19-03-2014 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer | 1035 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Codes sujets (CPV)
45262330 - Travaux de réparation d'ouvrages en béton
Contenu bref
De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht is een raamovereenkomst, en omvat alle leveringen, diensten en werken die in hun beginselen in onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in de beschrijvende meetstaat, evenals in alle andere contractuele bescheiden.
Deze raamovereenkomst wordt met één enkele aannemer afgesloten.
Ze omvatten onder andere:
- het afkappen van beton evenals het verwijderen van de betonresten buiten het openbaar domein;
- de bescherming van de wapeningen;
- de betonherstelling met inbegrip van anti-carbonatatie en zoutbinding;
- het verstevigen van de wapeningen door middel van koolstof of aramide vezels met inbegrip van de studie;
- de waterdichting en chemische bescherming van beton door vorming van kristallen in beton;
- versteviging van wapening van betonnen bouwelementen door middel van vezels samengesteld uit composieten;
- enz.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing