Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Tongeren, Federale Politie, Plaatsen airco UPS-lokaal

Tongeren, Federale Politie, Plaatsen airco UPS-lokaal

Datum van verzending van deze aankondiging
14-04-2020
Publicatiedatum
14-04-2020
Deadline
15-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1b
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Bessemans
Telefoon
+32 11771836
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372521