Avis de marché

renoveren en isoleren van een industrieel dak

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
20-04-2015 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) | 9820 Merelbeke, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Contenu bref
renoveren en isoleren van een industrieel dak
Description lots

Lot 1

Description
afnemen, verwijderen, afvoeren, storten en reglementair laten verwerken van de asbestcement golfplaten van het dak
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Critères d'attribution
Qualité: prijs - 60
Qualité: kwaliteit & functionele kenmerken - 40

Lot 2

Description
plaatsen van de nieuwe isolerende sandwichplaten als dakbedekking en bijhorigheden
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Critères d'attribution
Qualité: prijs - 60
Qualité: kwaliteit & functionele kenmerken - 40
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Recent RSZ attest. Voor inschrijvers van de Belgische nationaliteit wordt dit attest rechtstreeks opgevraagd door de aanbestedende overheid. De inschrijver van vreemde nationaliteit moet bij de inschrijving een attest voegen, uitgereikt door de bevoegde overheid in zijn land, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
truck tower-crane sharing