Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - DI09 Renovatie luchtgroepen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
29-04-2020
Date limite
20-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Universiteit Gent | 9000 Gent, BE | Éducation | De heer Francis Solomé
Codes sujets (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Contenu bref
Op de Campus Merelbeke moet na het nieuwbouwproject voor DI09 Kleine Huisdieren (operatiekwartieren en kantoren) de verouderde HVAC installatie van de bestaande operatiekwartieren vernieuwd worden en in aanvulling hierop ook de HVAC verluchtingsinstallatie van de consultatieruimtes.
De werken betreffen:
• Operatiekwartier: Het vervangen van de technische installatie voor ventilatie, koeling en verwarming van de 3 bestaande operatieruimtes (=OK’s) en ondersteunende ruimtes. Deze is verouderd en defect. Er wordt een nieuwe luchtgroep met Hepa-filtering voorzien die de geklimatiseerde hygiënische ventilatie voorziet. 50% van de kanalen wordt vernieuwd; het andere gerecupereerd. Per OK wordt een recirculatie-ventilo voorzien voor koeling en verwarming om het aandeel verse lucht te beperken.
• Consultatieruimtes: Het vervangen en uitbreiden van de technische installatie voor ventilatie. De bestaande installatie is verouderd en defect, en voorziet niet alle lokalen van ventilatie. Er wordt een nieuwe luchtgroep met recuperatie geplaatst, als ook een koelbatterij die zorgt voor topkoeling in de consultatieruimtes en aangrenzende lokalen. Wegens oververhitting in deze lokalen tijdens de zomermaanden is het voor mens en dier onvoldoende werkbaar en kwamen hierover de laatste jaren steeds frequenter ernstige klachten.
• De koeling wordt aangesloten op het ijswatercircuit van de nieuwbouw; de verwarming op het bestaande verwarmingssysteem. Het elektrisch bord met versleten automatische regeling wordt vernieuwd. De ijswatermachine (defect na meerdere herstellingen) wordt vervangen door 2 kleinere toestellen voor meer gebruikszekerheid. De bestaande CV collector wordt omgebouwd naar variabel debiet.
Description
Description
Op de Campus Merelbeke moet na het nieuwbouwproject voor DI09 Kleine Huisdieren (operatiekwartieren en kantoren) de verouderde HVAC installatie van de bestaande operatiekwartieren vernieuwd worden en in aanvulling hierop ook de HVAC verluchtingsinstallatie van de consultatieruimtes.
De werken betreffen:
• Operatiekwartier: Het vervangen van de technische installatie voor ventilatie, koeling en verwarming van de 3 bestaande operatieruimtes (=OK’s) en ondersteunende ruimtes. Deze is verouderd en defect. Er wordt een nieuwe luchtgroep met Hepa-filtering voorzien die de geklimatiseerde hygiënische ventilatie voorziet. 50% van de kanalen wordt vernieuwd; het andere gerecupereerd. Per OK wordt een recirculatie-ventilo voorzien voor koeling en verwarming om het aandeel verse lucht te beperken.
• Consultatieruimtes: Het vervangen en uitbreiden van de technische installatie voor ventilatie. De bestaande installatie is verouderd en defect, en voorziet niet alle lokalen van ventilatie. Er wordt een nieuwe luchtgroep met recuperatie geplaatst, als ook een koelbatterij die zorgt voor topkoeling in de consultatieruimtes en aangrenzende lokalen. Wegens oververhitting in deze lokalen tijdens de zomermaanden is het voor mens en dier onvoldoende werkbaar en kwamen hierover de laatste jaren steeds frequenter ernstige klachten.
• De koeling wordt aangesloten op het ijswatercircuit van de nieuwbouw; de verwarming op het bestaande verwarmingssysteem. Het elektrisch bord met versleten automatische regeling wordt vernieuwd. De ijswatermachine (defect na meerdere herstellingen) wordt vervangen door 2 kleinere toestellen voor meer gebruikszekerheid. De bestaande CV collector wordt omgebouwd naar variabel debiet.
Durée
100 jours
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2
truck tower-crane sharing