Procès-verbal d’ouverture des offres

Maaien van wegbermen en ruige terreinen in Zwevegem voor het dienstjaar 2020

Travaux
Date publication
21-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Zwevegem | 8550 Zwevegem, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Nathalie Sablain
Codes sujets (CPV)
45233229 - Entretien des accotements
Contenu bref
De opdracht omvat het maaien van wegbermen en ruige terreinen.
De opdracht voor het maaien van wegbermen is inclusief het maaien met bosmaaier e.d. rond obstakels en de afvoer van maaisel.
Dit is hoofdzakelijk :
- maaien wegbermen, met of zonder afvoer van het maaisel
- maaien ruige terreinen, met of zonder afvoer van het maaisel
- maaien rond hindernissen met bosmaaier, met of zonder afvoer van het maaisel
- maaien van taluds
De prijs van het verzamelen, vervoeren en verwerken van het maaisel is inbegrepen in de eenheidsprijzen.
Deze werken dienen uitgevoerd te worden conform het bermbeheersplan van gemeente Zwevegem, goedgekeurd door de Vlaamse gemeenschap, anno 1998.
De aannemer kan het Bermbeheersplan inzien bij de dienst groen en natuur. Het Bermbeheersplan is te koop aan 250 EUR per stuk.
Offres

A.W.B. Schots NV | 3545 Halen, BE

ABOG NV | 9230 Wetteren, BE

Audenaert A BVBA | 9270 Laarne, BE

bv Daniël Seru en Zonen | 8630 Veurne, BE | www.seru.be

BVBA A. COCQUYT | 9080 Beervelde, BE

De Vlieger R en Cie | 9240 Zele, BE | www.de-vlieger.be

Krinkels NV | 1840 Londerzeel, BE | www.krinkels.be

LATEUR J. | 8551 Zwevegem, BE | grondwerkenlateur.be

truck tower-crane sharing