Avis d’attribution de marché

Heraanleg Vlamingenstraat en Keer der Vlamingenstraat

Travaux
Date publication
30-04-2020
Valeur
133.709,00 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Ellen Vanmarcke
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Heraanleg wegenis in de Vlamingenstraat en Keer der Vlamingenstraat – creatie van een woonerfprofiel met kleinschalige materialen– uitvoering in verschillende werkfases voor minder hinder diverse parkings in de buurt – uitvoeringstermijn is 56 kalenderdagen ( 8 weken ) – startdatum is maandag 4 mei 2020
Prix

Heraanleg Vlamingenstraat en Keer der Vlamingenstraat

Offres reçues
9
Valeur
133.709,00 EUR
Entreprises
Bernard Ockier nv | 8553 Otegem, BE | http://www.ockier.be/
truck tower-crane sharing