Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Avis de marché simplifié

Brussel - Jubelpark 10 - Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis - stratigrafisch onderzoek

Brussel - Jubelpark 10 - Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis - stratigrafisch onderzoek

Datum van verzending van deze aankondiging
14-04-2020
Publicatiedatum
14-04-2020
Deadline
15-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Torrekens Mathias
Telefoon
+32 5416927
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372549