Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Avis de marché simplifié

Brussel - Koninklijk Paleis - Schilderen van plafond lokaal 207.

Brussel - Koninklijk Paleis - Schilderen van plafond lokaal 207.

Datum van verzending van deze aankondiging
25-09-2019
Publicatiedatum
25-09-2019
Deadline
07-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45442110 - Schilderen van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Cosyns Bart
Telefoon
+32 25512020
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353721