Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Avis de marché simplifié

GENT - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Afwerking van gebouwen

GENT - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Afwerking van gebouwen

Datum van verzending van deze aankondiging
21-04-2020
Publicatiedatum
21-04-2020
Deadline
26-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
David Janssens
Telefoon
+32 471982361
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372994