Gemeente Overijse
Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - De realisatie van het publiek-privaat project Solheide te Overijse

De (her)ontwikkeling van de projectzone 'Solheide'.
Hieronder wordt verstaan het conceptueel ontwikkelen, het ontwerpen, het financiëren, het bouwen, het commercialiseren en het te gelde maken (verkopen, verhuren,...) van het privaat woonproject dat wordt gerealiseerd in de projectzone 'Solheide' die heden eigendom is van de Aanbestedende Overheid.
Het concept van het woonproject (omvang, bestemming,...) wordt door de private projectontwikkelaar vrij bepaald binnen de geldende wetten en voorschriften.

Publicatiedatum
24-03-2016
Deadline
24-05-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Ontwerp en uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Overijse
Postadres
Begijnhof 17, 3090 Overijse, BE
Contactpunt(en)
De heer Tim Houben

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

Zie selectieleidraad