Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Sint Genesius-Rode - FOD Justitie - Leveren en plaatsen van naamplaat Vredegerecht.

Het verwijderen van de oude naamplaat en het leveren en plaatsen van een nieuwe naamplaat.

Datum van verzending van deze aankondiging
03-04-2020
Publicatiedatum
03-04-2020
Deadline
22-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 475564966
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371632