MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Avis de marché simplifié

OUD-HEVERLEE - Kw Meerdaalbos: Bouw van een nieuw gebouw voor vestiaires en cafetaria

OUD-HEVERLEE - Kw Meerdaalbos: Bouw van een nieuw gebouw voor vestiaires en cafetaria

Datum van verzending van deze aankondiging
10-04-2020
Publicatiedatum
10-04-2020
Deadline
12-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tabitha Mukonkole-Mulobe
Telefoon
+32 24415456
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372393