Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Londerzeel - FOD Financiën - Plaatsen van acrylplaten aan bad.

Het leveren en plaatsen van acrylplaten ter hoogte van bad.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-04-2020
Publicatiedatum
10-04-2020
Deadline
29-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 475564966
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372422