INFRABEL - Directie Asset Management
Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

TR 083456- Het versterken en waterdicht maken van de bruggen -L162 - Saint Hubert, Libin

TR 083456 - Het versterken en waterdicht maken van de bruggen aan KP 138.427 en KP 140.444

Datum van verzending van deze aankondiging
30-03-2020
Publicatiedatum
01-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE3 - RÉGION WALLONNE
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres
Rue Ennest Solvay 1
Plaats
Luik
Postcode
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V., via het forum vraag&antwoord aan het adres van het koersprofiel
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1570689.50 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
S.A. SOCOGETRA , Rue Joseph Calozet, 11, 6870 AWENNE, BELGIQUE-BELGIË