Toerisme Oost-vlaanderen vzw
Avis de marché simplifié

Beleving WNW VA: inrichting uitkijkpunt BOSGAT - Maarkedal

Deze opdracht omvat de (her)inrichting van een publiek toegankelijke site op openbaar domein; die zich situeert op het wandelnetwerk in de toeristische regio Vlaamse Ardennen en op het grondgebied van de gemeente Maarkedal.
Voor de inrichting van deze site wordt geopteerd voor de realisatie van een toegankelijk uitkijkplatform met loopbrug en op de balustrade bevestigde interactieve elementen die aanzetten om het unieke landschap te ontdekken.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-09-2019
Publicatiedatum
26-09-2019
Deadline
13-11-2019
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Toerisme Oost-vlaanderen vzw
Postadres
W. Wilsonplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stijn Vinck
Telefoon
+32 92677065
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.tov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353902