Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Aarschot, fod justitie, Bouwkundige werken in kader van inrichtingswerken voor inhuizing vredegerecht van Haacht

Aarschot, fod justitie, Bouwkundige werken in kader van inrichtingswerken voor inhuizing vredegerecht van Haacht

Datum van verzending van deze aankondiging
24-09-2019
Publicatiedatum
24-09-2019
Deadline
14-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Philipssite 3A b5
Plaats
Heverlee - Leuven
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michaël Nelissen
Telefoon
+32 470219925
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353607