Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Avis de marché simplifié

IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Schilderwerk

IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Schilderwerk

Datum van verzending van deze aankondiging
24-04-2020
Publicatiedatum
24-04-2020
Deadline
02-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dries Goens
Telefoon
+32 479359119
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373439