Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Sint Genesius-Rode - FOD Justitie - Vervangen van beschadigde anti-parkeerpalen.

Het verwijderen van 2 beschadigde anti-parkeerpalen, het leveren en plaatsen 2 nieuwe anti-parkeerpalen en leveren en plaatsen van 2 verkeersborden C3 met onderbord.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-04-2020
Publicatiedatum
09-04-2020
Deadline
28-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45233290 - Plaatsen van verkeersborden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 475564966
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://WWW.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372285