Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Procès-verbal d’ouverture des offres

V0142008 - Vervangen beluchtingssyteem door traagdraaiende puntbeluchters

Publicatiedatum
30-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-V0142008-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Deckx Elektro Mechanica NV

Fabricom

RONOH

Smet GWT Europe

Visser Smit Hanab nv

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stijn Van Goethem
Telefoon
+32 34504903
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367538
Datum van aanmaak
20/02/2020 10:11:14

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Deckx Elektro Mechanica NV
KBO-nummer
0427.877.490
Postadres
Goormansdijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387670
Fax
+32 14387669
Hoofdadres
-
Prijs
1765008,67
Aantal documenten
12
Documenten
001-Deckx EM-DEEL1-Inschrijvingsbiljet-Huldenberg.pdf, 002-Deckx EM-DEEL2-Meetstaat Excel-Huldenberg.xls, 002-Deckx EM-DEEL2-Meetstaat-Huldenberg.pdf, 003-1-Deckx EM-DEEL3-VCA certificaat-Huldenberg.pdf, 003-2-Deckx EM-DEEL3-Veiligheids- en gezondheidsplan-Huldenberg.pdf, 003-3-Deckx EM-DEEL3-Verklaring minimumlonen-Huldenberg.pdf, 003-4-Deckx EM-DEEL3-Attest plaatsbezoek-Huldenberg.pdf, 003-5-Deckx EM-DEEL3-Handtekenbevoegdheid-Huldenberg.pdf, 003-6-Deckx EM-DEEL3-Uittreksel strafregister-Huldenberg.pdf, 003-7-Deckx EM-DEEL3-Erkenning-Huldenberg.pdf, 004-Deckx EM-DEEL4-Technische gegevens-Huldenberg.pdf, 005-Deckx EM-DEEL5-Overige documenten-Huldenberg.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Fabricom
KBO-nummer
0425.702.910
Postadres
Kontichsesteenweg 25
Postcode
2630
Plaats
Aartselaar
Land
BE
Telefoon
+32 38711740
Fax
+32 38711892
Hoofdadres
-
Prijs
1793693,00
Aantal documenten
11
Documenten
Fabricom - Deel 1 - Inschrijvingsbiljet 01.pdf, Fabricom - Deel 2 - Prijslijst.pdf, Fabricom - Deel 2 - Prijslijst.xls, Fabricom - Deel 3 - a. VCA-certificaat.pdf, Fabricom - Deel 3 - b. Veiligheids- en gezondheidsplan aannemer.pdf, Fabricom - Deel 3 - c. Verklaring minimumlonen.pdf, Fabricom - Deel 3 - d. Attest plaatsbezoek.pdf, Fabricom - Deel 3 - e. Handtekenbevoegdheid.pdf, Fabricom - Deel 3 - f. Terechtwijzende berichten.pdf, Fabricom - Deel 3 - g. Akkoord boeteberekening rendement.pdf, Fabricom - Deel 3 - h. Uittreksel uit het strafregister.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
RONOH
KBO-nummer
0441.968.325
Postadres
Hoge Buizen 47A
Postcode
-
Plaats
-
Land
BE
Telefoon
+32 24602288
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
1184885,74
Aantal documenten
12
Documenten
DEEL 1 685124_V0142008 1 bijlage 1 - inschrijvingsbiljet.pdf, DEEL 2 V0142008 1 TB3 bijlage 3 - samenvattende meetstaat-1.pdf, DEEL 2 V0142008 1 TB3 bijlage 3 - samenvattende meetstaat-1.xls, DEEL 3 - Attest plaatsbezoek.pdf, DEEL 3 - Bevoegdheidsverklaring.pdf, DEEL 3 - erkenning.pdf, DEEL 3 - Nota gevoegd bij onze inschrijving.pdf, DEEL 3 - Uittreksel uit het strafregister.pdf, DEEL 3 - VCA certificaat.pdf, DEEL 3 - Verklaring minimumlonen.pdf, DEEL 3 - VGM plan.pdf, DEEL 4 - V0142008 1 TB3 bijlage 18 akkoord boeteberekening.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Smet GWT Europe
KBO-nummer
0677.985.755
Postadres
Kastelsedijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14389696
Fax
+32 14389650
Hoofdadres
-
Prijs
1784087,45
Aantal documenten
1
Documenten
Offerte SGE.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Visser Smit Hanab nv
KBO-nummer
0405.834.142
Postadres
Haven 8260B - Langerbruggekaai 3
Postcode
9000
Plaats
GENT
Land
BE
Telefoon
+32 93717171
Fax
+32 93717180
Hoofdadres
-
Prijs
1706193,07
Aantal documenten
6
Documenten
VisserSmitHanab-DEEL-00-HULDENBERG-20200430-Inhoudstabel.pdf, VisserSmitHanab-DEEL-01-HULDENBERG-20200430-Inschrijvingsbiljet.pdf, VisserSmitHanab-DEEL-02-HULDENBERG-20200430-Prijslijst.pdf, VisserSmitHanab-DEEL-02-HULDENBERG-20200430-Prijslijst.xls, VisserSmitHanab-DEEL-03-HULDENBERG-20200430-Uitsluitings-en-Selectiecriteria.pdf, VisserSmitHanab-DEEL-04-HULDENBERG-20200430-Technische-Gegevens.pdf
Algemene opmerkingen
-