Avis de marché

Vernieuwen van keukens in 43 huurwoningen

Travaux
Date publication
12-03-2020
Date limite
15-04-2020 08:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting | 3580 Beringen, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Johan Cabus
Codes sujets (CPV)
45421151 - Installation de cuisines équipées
Contenu bref
Vernieuwen van keukens in 43 huurwoningen
Description
Description
Vernieuwen van keukens in 43 huurwoningen
Durée
300 jours
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
2. bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
Au minimum
1. zie bestek
2. zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. * Zie bestek
2. De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.
Au minimum
1. zie bestek
2. zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.
truck tower-crane sharing