Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Procès-verbal d’ouverture des offres

Studieopdracht te Genk: • N750 herinrichting t.b.v. de ontsluiting van het Ziekenhuis Oost-Limburg • N750 x N75 : herinrichting van de bocht met bypass

Publicatiedatum
27-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71313410 - Risicobeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322300 - Brugontwerpdiensten
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
73110000 - Uitvoeren van onderzoek
75130000 - Ondersteunende diensten voor de overheid
79311000 - Uitvoeren van studies
79417000 - Veiligheidsadviezen
79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen

1. Overzicht

Referentienummer

AWV L-1M3D8G/18/51-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ARCADIS Belgium NV

Groep Infrabo nv

SWECO BELGIUM NV

TRACTEBEL ENGINEERING

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
Fax
+32 11742448
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323708
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323708
Datum van aanmaak
22/10/2018 14:08:02

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ARCADIS Belgium NV
KBO-nummer
0426.682.709
Postadres
Posthofbrug 12
Postcode
2600
Plaats
Berchem
Land
BE
Telefoon
+32 25057500
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
0_Algemene Inhoudstafel.pdf, 1_Offerteformulier.pdf, 2_Inventaris.pdf, Bijlage 1_Offerte_v1.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Groep Infrabo nv
KBO-nummer
0424.268.595
Postadres
Langstraat 65
Postcode
2260
Plaats
Westerlo
Land
BE
Telefoon
+32 14585005
Fax
+32 14590367
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
19
Documenten
Inhoudstafel.pdf, Offerteformulier.pdf, Inventaris.pdf, Bijlage 1.pdf, Bijlage 2.pdf, Bijlage 3.pdf, Bijlage 4.pdf, Bijlage 5.pdf, Bijlage 6.pdf, Bijlage 7.pdf, Bijlage 8.PDF, Bijlage 9.pdf, Bijlage 10.pdf, Bijlage 11.pdf, Bijlage 12.pdf, Bijlage 13.pdf, Bijlage 14.pdf, Bijlage 15.pdf, Bijlage 16.pdf, Bijlage 1.pdf, Bijlage 13 Verbintenis THV Groep Infrabo - Buur.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
SWECO BELGIUM NV
KBO-nummer
0405.647.664
Postadres
Arenbergstraat 13
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 11260870
Fax
+32 11233828
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
2
Documenten
01. OFFERTE_Sweco_1800024836_off.pdf, 02. UEA_Sweco_espd-response.xml
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
TRACTEBEL ENGINEERING
KBO-nummer
0412.639.681
Postadres
Kortrijksesteenweg 1144
Postcode
9051
Plaats
Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92400911
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
9
Aantal documenten
9
Documenten
OF001SWS 27112018.pdf, Bijlage 7.1.pdf, Bijlage 7.2.pdf, Bijlage 7.3.pdf, Bijlage 7.4.pdf, Bijlage 7.5.pdf, Bijlage 7.6.pdf, Bijlage 7.7.pdf, Bijlage 7.8.pdf
Algemene opmerkingen
-