Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Avis de marché simplifié

DENDERLEEUW - REGIE DER GEBOUWEN - Vervangen Hydrofoorgroep regenwater

DENDERLEEUW - REGIE DER GEBOUWEN - Vervangen Hydrofoorgroep regenwater

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2019
Publicatiedatum
27-09-2019
Deadline
15-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter De Cock
Telefoon
+32 471771430
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353989