Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Procès-verbal d’ouverture des offres

LEUVEN FOD Justitie Renovatie douches Vleugel B / Her-aanbesteding

Publicatiedatum
30-09-2019
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
45332400 - Installeren van sanitair

1. Overzicht

Referentienummer

VRO-2019/210666/167A-KaBr-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

VERWARMINGSTECHNIEK VAN LOMMEL

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eddy Peiten
Telefoon
+32 478491354
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350693
Datum van aanmaak
26/08/2019 14:13:03

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
VERWARMINGSTECHNIEK VAN LOMMEL
KBO-nummer
0448.431.097
Postadres
Grootveld 122
Postcode
3293
Plaats
Diest
Land
BE
Telefoon
+32 13312727
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
3
Documenten
bankattest.pdf, ingevulde meetstaat hulpgevangenis douches Leuven.pdf, offerteformulier renovatie douches vleugel B heraanbesteding hulpgevangenis.pdf
Algemene opmerkingen
-