Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Avis de marché simplifié

BRUGGE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - dakdekkerswerkzaamheden

BRUGGE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - dakdekkerswerkzaamheden

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2019
Publicatiedatum
27-09-2019
Deadline
15-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rutger Dewulf
Telefoon
+32 471767542
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354070