Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Avis de marché simplifié

Ukkel - Koninklijk Meteorologisch Instituut - Renovatie lokaal 40.

Ukkel - Koninklijk Meteorologisch Instituut - Renovatie lokaal 40.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-04-2020
Publicatiedatum
28-04-2020
Deadline
18-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ANTHONY BAKER
Telefoon
+32 476569357
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373833