Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Avis de marché simplifié

Brussel - Jubelpark - betonherstelling buitentrap.

Brussel - Jubelpark - betonherstelling buitentrap.

Datum van verzending van deze aankondiging
03-04-2020
Publicatiedatum
03-04-2020
Deadline
15-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45262330 - Reparatie van betonwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Torrekens Mathias
Telefoon
+32 470802323
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371713