Avis d’attribution de marché

Verbouwingen Spoed , Totaalaanneming.

Travaux
Date publication
01-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
HeiligHartziekenhuis Lier | 2500 Lier, BE | Santé | Mevrouw Sylvie Vercammen
Codes sujets (CPV)
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers
Contenu bref
uitvoering bouw & technieken in kader van de renovatie van de spoed.
De opdracht is een totaalaanneming die dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de technische specificaties zaanbestederls vermeld in deel III ‘Technische bepalingen’.
De offerte moet worden ingediend door een natuurlijke persoon of rechtspersoon
OF
Door meerdere natuurlijke of rechtspersonen die zich uitdrukkelijk ertoe verbinden zich voor de uitvoering van de opdracht hoofdelijk te verbinden.
Prix

Verbouwingen Spoed , Totaalaanneming.

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing