Avis de marché

renovatie van een gebouw opgenomen in de erfgoedlijst, “Prosperpolder – Herenhoeve met maalderij en woonhuis”. Vernieuwen dakbedekking in natuurleien en lood- en zinkwerken, aan dak en schouwen en goten, gevelherstel.

Travaux
Date publication
03-04-2020
Date limite
25-05-2020 10:00
Estimation de la valeur totale
107552.38 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
architectenbureau Guido Vonck bvba | 9100 Sint-Niklaas, BE | Architect Guido Vonck
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
Vernieuwen dakbedekking in natuurleien en lood- en zinkwerken, aan dak en schouwen en goten, gevelherstel.
Description
Description
Vernieuwen dakbedekking in
natuurleien en lood- en zinkwerken, aan
dak en schouwen en goten,
gevelherstel.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing