Avis de marché

2020-011: Isoleren van hellende en platte daken met koepels te Steenakker, Gent"

Travaux
Date publication
09-04-2020
Date limite
28-05-2020 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
WoninGent cvba-so | 9000 Gent, BE | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
44112400 - Toit
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
45261410 - Travaux d'isolation de toiture
Contenu bref
2020-011: De opdracht betreft een opdracht voor werken waarbij het hellend dak en de platte daken van de woonblok gelegen aan Steenakker 134-174 worden geïsoleerd. Bijkomend worden ook de dakkoepels (21) van de platte daken vernieuwd.
Description
Description
2020-011: De onderhavige opdracht betreft een opdracht van werken meer bepaald een opdracht voor het leveren en plaatsen van thermische dakisolatie in eengezinswoningen gelegen in de woonblok Steenakker 134-174 te 9000 Gent. Bijkomende dienen de dakkoepels van de platte daken vernieuwd te worden en zal de opdrachtnemer het voegwerk van de bestaande schouwen nazien en, indien nodig, herstellen. De uitvoering van de werken voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd voor eind december 2020.
Durée
4 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44112400 - Toit
45261410 - Travaux d'isolation de toiture
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
truck tower-crane sharing