Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw en renovatiewerken - 1999 VBS Schaapstraat Blankenberge

Werken
Publicatie datum
14-04-2020
Deadline
25-05-2020 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Vrij Onderwijs Blankenberge - Wenduine vzw | 8370 Blankenberge, BE | Onderwijs | Dennis Berens
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Korte inhoud
Betreft het renoveren en uitbreiden van een schoolgebouw
Beschrijving
Beschrijving
Nieuwbouw en renovatie van een school
Looptijd
300 dagen
Regiocode (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

zie bestek
truck tower-crane sharing