Avis de marché

Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2e categorie 2015-2017(-2019)

Travaux
Date publication
18-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid | 9000 Gent, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2e categorie 2015-2017(-2019)
Description lots

Lot 1: Waasland

Description
Waasland
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Meetjesland

Description
Meetjesland
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 3: Middenschelde

Description
Middenschelde
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 4: Leie

Description
Leie
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 5: Scheldemeersen

Description
Scheldemeersen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 6: Land van Aalst

Description
Land van Aalst
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 7: Dendermeersen

Description
Dendermeersen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 8: Bovenschelde

Description
Bovenschelde
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
- een lijst van werken aan onbevaarbare waterlopen, uitgevoerd door de aannemer zelf (dus niet door onderaannemers), gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering, uitgeschreven door de opdrachtgevers van deze werken. Met deze lijst moet worden aangetoond dat de inschrijver tijdens de laatste 5 jaar voor minstens 2 500 000 EUR (excl. btw) werken aan onbevaarbare waterlopen heeft uitgevoerd;
- documenten die het mandaat bewijzen (wanneer de offerte door volmachthouders wordt ingediend);
- een verklaring betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarbij verwezen wordt naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarbij beschreven wordt op welke wijze men het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan (zie bijlage 1 van het Veiligheids- & Gezondheidsplan);
- de ondertekende Veiligheids- Gezondheids- milieucharter- Intentieverklaring (zie bijlage 1 van het Veiligheids- & Gezondheidsplan).
Au minimum
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 5 (op basis van de raming)
truck tower-crane sharing