Avis de marché

Mortsel - Vredebaan : Uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken

Travaux
Date publication
17-03-2015
Date limite
27-04-2015 14:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij | 2800 Mechelen, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Environnement
Codes sujets (CPV)
45112340 - Travaux de décontamination du sol
Contenu bref
Het voorwerp van deze opdracht is de sanering van een drijflaag en verontreiniging met minerale olie en BTEX aan de Vredebaan 55-56 te Mortsel. In eerste fase wordt de drijflaag verwijderd door middel van een passief skimsysteem met drijflaag recuperatiefilters. Hiervoor wordt een periode van 1 jaar voorzien. In een tweede fase wordt een infiltratie van een oxidans (percarbonaat) uitgevoerd door middel van permanente infiltratiefilters. Hiervoor wordt een periode van 2 jaar voorzien.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing