Avis de marché

OC Sint_Ferdinand - Omgevingsaanleg

Travaux
Date publication
06-04-2020
Date limite
29-04-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Provincialaat Broeders van Liefde | 9000 Gent, BE | Éducation | Wim Dreesen
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45112200 - Travaux de décapage de terre
45112700 - Travaux d'aménagement paysager
Contenu bref
De herinrichting van een speelplaats aansluitend op de verbouwing van het hoofdgebouw
Description
Description
Voorbereidende werken : openbreken bestaande verharding, in voorkomend geval opbreken buizen/kokers.
Uitvoeren van rioleringswerken en afvoer van water
Plaatsen van watergreppels en bijhorende van putten
Op hoogte brengen van inspectieputten
Aanleg betonverhardingen en betonstraatstenen
Regiewerken
Lijnvormige elementen
Groenaanleg
Leveren en plaatsen zitelementen
Durée
60 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45112200 - Travaux de décapage de terre
45112700 - Travaux d'aménagement paysager
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bestek
truck tower-crane sharing