Avis de marché

E19 : herstellen van brugvoeg 44K200

Travaux
Date publication
31-03-2015
Date limite
12-05-2015 11:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45212100 - Construction d'équipements pour les loisirs
45221100 - Travaux de construction de ponts
45221110 - Travaux de construction de ponts
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers
45221119 - Travaux de rénovation de ponts
Contenu bref
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
 Vernieuwen van glijsteunen, glijveren, regelveren, inox oplegplaten.
 Vervangen van middenprofiel
 noodzakelijke laswerken
 anticorrosiewerken.
 het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing