Avis de marché - secteurs spéciaux

Demets Centrale Werkplaats beveiliging en sanering van de site

Travaux
Date publication
30-09-2020
Date limite
09-11-2020 17:30
Estimation de la valeur totale
3500000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Pouvoirs adjudicateurs
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Codes sujets (CPV)
45112730 - Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
Contenu bref
De huidige opdracht heeft betrekking op de bovengrondse inrichtingen van de site van de voormalige elektriciteitscentrale van de Brusselse trams, waar sinds 1967 de werkplaatsen voor de voormontage van de rails van de MIVB zijn ondergebracht (Fernand Demetskaai 33, 1070 Brussel).
De werken zullen gelijktijdig met de activiteiten van de centrale werkplaats worden uitgevoerd 24/24h. Het doel kadert binnen:
• de inrichtingsbehoeften van de site om de doorgangen en de parkeerplaatsen te verbeteren ;
• de veiligheidsbehoeften van de site door middel van omheiningen en mobiele afsluitingen ;
• de behoeften inzake het behoud van het erfgoed door middel van de opwaardering van het esthetisch uitzicht en de vergroening
• de saneringsbehoeften van de verontreinigde bodems, evenals het beheer van het afvloeiingswater van de site om onder meer de wettelijke exploitatievoorwaarden na te leven
Description
Description
De huidige opdracht heeft betrekking op de bovengrondse inrichtingen van de site van de voormalige elektriciteitscentrale van de Brusselse trams, waar sinds 1967 de werkplaatsen voor de voormontage van de rails van de MIVB zijn ondergebracht (Fernand Demetskaai 33, 1070 Brussel).
De werken zullen gelijktijdig met de activiteiten van de centrale werkplaats worden uitgevoerd 24/24h. Het doel kadert binnen:
• de inrichtingsbehoeften van de site om de doorgangen en de parkeerplaatsen te verbeteren ;
• de veiligheidsbehoeften van de site door middel van omheiningen en mobiele afsluitingen ;
• de behoeften inzake het behoud van het erfgoed door middel van de opwaardering van het esthetisch uitzicht en de vergroening
• de saneringsbehoeften van de verontreinigde bodems, evenals het beheer van het afvloeiingswater van de site om onder meer de wettelijke exploitatievoorwaarden na te leven
Durée
32 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45112730 - Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging
Au minimum
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging
Au minimum
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging
truck tower-crane sharing