Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - BOUWEN VAN EEN DAGOPVANG - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
26-07-2018
Date limite
13-09-2018 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Hulshout | 2235 Hulshout, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale | Mevrouw Inne Hermans
Codes sujets (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Contenu bref
Nieuwbouw van een dagopvang voor ouderen:
- grondwerken
- algemene bouwwerken
- sanitair + CV
- elektriciteit
- ventilatie
- bemeubeling
- schilderwerken
- omgevignsaanleg
Description
Description
Nieuwbouw van een dagopvang voor ouderen:
- grondwerken
- algemene bouwwerken
- sanitair + CV
- elektriciteit
- ventilatie
- bemeubeling
- schilderwerken
- omgevignsaanleg
Durée
115 jours
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. Ondertekend formulier in bijlage

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Au minimum
1. Bouwwerken categorie D, klasse 2
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing