Avis de marché

Bodemsaneringswerken - Percelen 641N, 641W en 641X gelegen aan de Mispadstraat te Genk

Travaux
Date publication
10-04-2020
Date limite
11-05-2020 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Genk | 3600 Genk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Lieve Houtmeyers
Codes sujets (CPV)
45112340 - Travaux de décontamination du sol
Contenu bref
Bodemsaneringswerken - Percelen 641N, 641W en 641X gelegen aan de Mispadstraat te Genk
Description
Description
Bodemsaneringswerken - Percelen 641N, 641W en 641X gelegen aan de Mispadstraat te Genk
Durée
50 jours
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld en ondertekend overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's;
Au minimum
1. --

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Indien de inschrijver niet beschikt over een achilles-certificaat, dan moet een onderaannemer ingezet worden die beschikt over deze erkenning voor de uitvoering van de saneringswerken. Deze onderaannemer en zijn erkenning moet kenbaar gemaakt worden bij de inschrijving.
Au minimum
1. --
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing