Avis de marché

Wegen-en rioleringswerken Steenstraat Heist

Travaux
Date publication
10-04-2020
Date limite
25-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AGSO Knokke-Heist | 8300 Knokke-Heist, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | De heer Johan Cabooter
Codes sujets (CPV)
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
Contenu bref
Wegen-en rioleringswerken Steenstraat Heist
Description
Description
Wegen-en rioleringswerken Steenstraat Heist
Durée
45 jours
Codes de région (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;
- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);
- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).
De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.
Au minimum
1. De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;
- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);
- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).
De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
truck tower-crane sharing