Avis de marché

R/001843 Gingelom, Sint-Rumoldusstraat

Travaux
Date publication
21-04-2020
Date limite
27-05-2020 10:10
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren) | 9090 MELLE, BE
Codes sujets (CPV)
45232400 - Travaux de construction d'égouts
Contenu bref
De opdracht behelst vooral:
- Opbraak van bestaande wegenis
- De aanleg van een riolering
- Wegherstellingswerken
- Aanleg van nieuwe wegenis
- Bouwen van pompstation
- Aanleg van bufferbekken
- ...
Description
Description
De opdracht behelst vooral:
- Opbraak van bestaande wegenis
- De aanleg van een riolering
- Wegherstellingswerken
- Aanleg van nieuwe wegenis
- Bouwen van pompstation
- Aanleg van bufferbekken
- ...
Durée
250 jours
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C.
De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.
truck tower-crane sharing