Avis de marché simplifié

A0050052 - Hijsvoorzieningen slibhal - RWZI Antwerpen-Zuid

Travaux
Date publication
16-04-2020
Date limite
19-05-2020 11:40
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée sans publication préalable (avec publication dans le Free Market)
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Tristan Daemen
Codes sujets (CPV)
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
Contenu bref
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
Het leveren en plaatsen (inclusief indienststelling) van diverse hijsvoorzieningen in en rond de slibhal te RWZI Antwerpen – Zuid.
De aannemer verzorgt tevens en een volledig as-built dossier van de hijstoestellen aan zich. Bijkomend tekent hij de nieuwe toestellen ook in op de bestaande plannen.
truck tower-crane sharing