Avis de marché

GAC/2015/2883 - Raamovereenkomst voor het afsluiten van leegstaande panden

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
06-05-2015 09:15
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE
Codes sujets (CPV)
45111300 - Travaux de démantèlement
45255400 - Travaux de montage
45262600 - Travaux de construction spécialisés divers
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Contenu bref
Onderhavige raamovereenkomst betreft het afsluiten van leegstaande panden op afroep. Meer bepaald het leveren en plaatsen van geperforeerde metalen platen aan raam- en deuropeningen van gebouwen die een probleem vormen voor de openbare veiligheid. Het resultaat van de werken moet zijn dat het respectieve gebouw inbraakwerend wordt afgesloten, zodat de toegang onmogelijk gemaakt wordt voor krakers of andere onbevoegden.
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
zie administratieve bepalingen
truck tower-crane sharing