Avis de marché

Project 22.829B/1 - Heist-op-den-Berg, aansluiting Westerlosesteenweg

Travaux
Date publication
10-04-2020
Date limite
15-05-2020 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Mevr. Gudrun Willems
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
Project 22.829B/1 - Heist-op-den-Berg, aansluiting Westerlosesteenweg
Description
Description
Project 22.829B/1 - Heist-op-den-Berg, aansluiting Westerlosesteenweg
-Inrichten terrein voor grondverbetering ±2692m2;
-Opbreken van betonverharding ±1600m2;
-Opbreken van asfaltverharding ±580m2;
-Opbreken van betonstraatstenen ±939m2;
-Opbreken van gewapende en ongewapende massieven ±15m3;
-Aanleg van onderfunderingen en funderingen ±6000m2;
-Aanleg van verhardingen:
• Ongewapende cementbetonverhardingen ±86m2;
• Bitumineuze verhardingen ±488m2;
• Betonstraatstenen ±1123m2;
• Kasseien ±633m2;
-Aanleg van ±1554m DWA leiding diameter 250mm;
-Aanleg persleiding ±28m;
-Bouw en installatie van een pompstation [PS1];
-Kruising van een DWA leiding over 2 fluxysleidingen;
-5 DWA-kruisingen onder de gewestweg;
-Realiseren van DWA huisaansluitingen op de riolering, RWA huisaansluitingen op de grachten;
-Rooien van bomen;
-Aanplanten van nieuwe bomen;
-Aanleg van ±520m inbuizing grachten diameter 500 met kopmuren;
-Herprofileren van ± 1600m bestaande grachten;
-Aanleg van fietspad: ± 410m2 betonstraatstenen, ±1582m2 cementbetonverharding;
-Sleufherstel in volle grond en in verhardingen.
- Archeologisch onderzoek (proefsleuven)
Durée
175 jours
Codes de région (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie C, klasse 5.
truck tower-crane sharing