Avis de marché

Herbestemming bestaande kantoren naar schoolgebouw

Travaux
Date publication
12-03-2015
Date limite
24-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Onze Lieve Vrouwecollege | 2000 Antwerpen, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Onderhavige opdracht omvat de uitvoering van de herbestemmingswerken van een voormalig kantoorgebouw naar schoolfunctie. In hoofdzaak bouwkundige (aanpassings)werken en technische aanpassingen/vernieuwingen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
klasse 3 of 4 (onder)categorie D
truck tower-crane sharing