Rectificatif

Normconform maken van liften in diverse stadsgebouwen

Travaux
Date publication
24-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Leuven | 3000 Leuven, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs
Contenu bref
Normconform maken van liften in diverse stadsgebouwen
Informations complémentaires
De aanbestedende overheid wenst enkele passages in het bestek mbt de uitvoeringstermijn en waarborgtermijn te wijzigen, zie bijlage 23042020_Erratum.docx. Met dit erratum dient volledig rekening gehouden te worden bij indiening van offerte. De aanbestedende overheid hield zich er aan u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
truck tower-crane sharing