Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Genk - Bret - Kruiseikstraat 3 - totaalrenovatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
14-04-2020
Date limite
20-05-2020 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Nieuw Dak cvba | 3600 Genk, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Philippe Plaghki
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Een totaalrenovatie van 4 appartementen.
Geen bewoning tijdens de werken.
Description
Description
Een totaalrenovatie van 4 appartementen.
Geen bewoning tijdens de werken.
Durée
500 jours
Codes de région (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een verklaring op eer volstaat voor de eerste fase. Bij de gunning van de opdracht worden de verschillende attesten en documenten om de conformiteit aan te tonen voorgelegd. Bij niet voorlegging dient de reden te worden opgegeven. Bij gebrek aan de juiste attesten kan de opdracht geannuleerd worden en zal Nieuw Dak en/of stad Genk schadevergoedingen eisen voor de geleden schade.
Toe te voegen: document van maximum 1 zijde van een A4-formaat
Au minimum
1. Handgetekende verklaring op eer

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een verklaring op eer volstaat voor de eerste fase. Bij de gunning van de opdracht worden de verschillende attesten en documenten om de conformiteit aan te tonen voorgelegd. Bij niet voorlegging dient de reden te worden opgegeven. Bij gebrek aan de juiste attesten kan de opdracht geannuleerd worden en zal Nieuw Dak en/of stad Genk schadevergoedingen eisen voor de geleden schade.
Toe te voegen: document van maximum 1 zijde van een A4-formaat
Au minimum
1. Handgetekende verklaring op eer
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4
truck tower-crane sharing